بهترین خاک برای بن سایی

 استفاده صحیح از مخلوط انواع خاک برای درختان بن سای بسیار مهم است. خاک تامین کننده آب و مواد مغذی بن سایی است و همچنین باعث می شود گیاه پایدار بماند. خاکی که دارای هوادهی به اندازه  کافی است  و مقداری آب را درون خود نگه دارد مناسب بن‌سای است. اگر چه بیشتر خاک آماده…