انواع قفس مرغ در طرح های جالب

 پرورش مرغ در باغ  ، دارای مزایای بسیاری است که واضح ترین آن این است که تخم مرغی بسیار سالم تر از فروشگاه های بیرون با هزینه کمتر در دست دارید و اگر می خواهید گوشت مرغ سالمی را به همراه خانواده میل کنید باید مرغ هایتان را با سالم ترین غذا ها(دانه ها و…