بهترین مکان برای بن‌سایی

  برای قراردادن بنسایی در محل مناسب  باید عوامل مختلفی از جمله آب و هوای محلی، زمان سال، گونه های درختی و غیره مورد توجه قرار گیرد. برای پیدا کردن محل مناسب برای بنسایی باید بدانید چه درختی دارید و به دنبال اطلاعات خاصی در مورد آن باشید. در درختان فضای باز بهترین مکان جایی…