تعویض گلدان بن‌سایی الزامیست!

 تعویض گلدان الزاما به معنی انتقال به یک گلدان بزرگتر نیست ؛ زیرا ممکن است باعث رشد بیش از حد بن‌سای شود. تعویض گلدان به منظور زنده ماندن گیاه از  طریق تعویض خاک  و هرس ریشه برای جلوگیری از پوسیدگی و ترمیم ریشه ها صورت می گیرد. بسته به گونه گیاهی و سرعت رشد ریشه…