تغذیه بن‌سای

 تغذیه در بنسای در طول فصل رشد یک امر حیاتی برای زنده ماندن بنسایی است. درختان معمولا در طبیعت می توانند سیستم ریشه‌ای خود را به دنبال مواد مغذی گسترش دهند در حالی که بن‌سای در گلدان کوچک محصور شده است و نیاز به خاک مغذی دارد و این خاک نیاز به بارور شدن دارد چون…