بهترین مکان برای بن‌سایی

  برای قراردادن بنسایی در محل مناسب  باید عوامل مختلفی از جمله آب و هوای محلی، زمان سال، گونه های درختی و غیره مورد توجه قرار گیرد. برای پیدا کردن محل مناسب برای بنسایی باید بدانید چه درختی دارید و به دنبال اطلاعات خاصی در مورد آن باشید. در درختان فضای باز بهترین مکان جایی…

تعویض گلدان بن‌سایی الزامیست!

 تعویض گلدان الزاما به معنی انتقال به یک گلدان بزرگتر نیست ؛ زیرا ممکن است باعث رشد بیش از حد بن‌سای شود. تعویض گلدان به منظور زنده ماندن گیاه از  طریق تعویض خاک  و هرس ریشه برای جلوگیری از پوسیدگی و ترمیم ریشه ها صورت می گیرد. بسته به گونه گیاهی و سرعت رشد ریشه…

تغذیه بن‌سای

 تغذیه در بنسای در طول فصل رشد یک امر حیاتی برای زنده ماندن بنسایی است. درختان معمولا در طبیعت می توانند سیستم ریشه‌ای خود را به دنبال مواد مغذی گسترش دهند در حالی که بن‌سای در گلدان کوچک محصور شده است و نیاز به خاک مغذی دارد و این خاک نیاز به بارور شدن دارد چون…