حلزون باغچه

 اول از همه سوالی که برای شما پیش می آید این است که چرا باید حلزون را از بین ببریم ؟ مگه  چه گناهی کرده ! آیا فایده ای هم داره.خوب، خودتان بررسی کنید.در این مقاله درباره چرخه زندگی حلزون ، خسارات حلزون و راه مبارزه با حلزون بحث کردیم.  چرخه زندگی حلزون:  همه حلزون…