کاشت سبزی در مربع های یک فوتی

ده اصل اساسی سبزکاری در تراکم یک فوت مربع: ۱- زمین کاشت خود را بصورت مربع های ۴*۴ فوت درآورید. ۲- جعبه های ۴*۴فوت مربع برای اضافه کردن یک ترکیب جدید بر روی خاک بسازید. ۳- جعبه ها را طوری قرار دهید که بین آن ها فاصله ای برای راه رفتن باشد. ۴- جعبه ها…

کاشت گل ادریسی

  سلام  در این مقاله درباره انواع گل ادریسی ، نحوه کاشت و مراقبت از آن بحث می کنیم. گل ادریسی مخصوص آب و هوای رطوبت زیاد است و در مکان هایی که آب زیاد و جود دار مثل کنار جوی های آب به خوبی رشد می کند. گل آذین چتری  و درشت ادریسی  مناسب…

تکنیک شاخه قربانی

 تکنیک شاخه قربانی یک عمل بسیار تاثیر گذار بر رشد قطر تنه اصلی است.اجرایی کردن این تکنیک بسیار ساده است اجازه دهید یک شاخه جانبی رشد کند و بقیه گیاه را تحت کنترل نگهدارید با حفظ شاخه فداکار تنه سریع رشد می کند.  جهت بهبود جای هرس شاخه های ضخیم و یا تنه که اندازه…