تاریخچه بنفشه آفریقایی

تاریخچه بنفشه آفریقایی این گیاه را سال ۱۸۹۲م بارون ساینت پائولین(Baron von Saint paulin) در تانزانیا کشف کرد و نزد گیاه شناس آلمانی هرمان وندلند(Hermann Wendland) در باغ گیاه شناسی سلطنتی برلین برد و هرمان نام این گیاه جدید را Saintpaulia ionantha به نام فامیلی کاشف آن نام گذاری کرد از این پس مردم جهان این…

فیوژن بن‌سای

 فیوژن بن‌سای  اتصال و پیوستگی چندین نهال یکساله به طور واحد در یک گلدان  است که بعد از چندین سال شاخه‌ها به هم می پیوندند و در ظاهر یک درخت با تنه قطور نمایان می شود.  این طریقه طراحی داری معایب و محاسنی است. از محاسن ایجاد بن‌سای فیوژن این است که در زمان کوتاه به…

سبک رافت

در طبیعت گاهی اوقات یک درخت توسط عوامل طبیعی باد ، طوفان ، سیل و ریزش کوه ترک می خورد ، واژگون می شود و ریشه قطع نمیشود .در همین حال درخت به زندگی ادامه می دهد . تنه افتاده و شاخه ها بنا بر طبیعت رشد ، رو به بالا رشد می کنند و گاه چندین درخت را می بینی که ازیک تنه واحد روی به آسمان دارند.