سبک‌های بن‌سای

سبک‌های بن‌سای  در طول سال ها سبک هایی برای  طبقه بندی بن‌سایی ارائه شد که از اشکال طبیعی الهام گرفته شده است. اجرای هر سبک به خلاقیت هر شخص بستگی دارد. هر درختی لزوما نیاز به مطابقت با این شکل ها را ندارد و فقط راهنمای بدست آوردن شکلی جذاب است. به عنوان یک دستورالعمل کلی…

تاریخچه بن‌سای

تاریخچه بن‌سای  اگر چه بن‌سای یک واژه  ژاپنی است. اما مبدا و ساخت این هنر از امپراطوری چین سرچشمه گرفته است. نقاشی های روی دیوار در ۲۰۰ سال قبل از میلاد در کاخ‌های امپراطوری چین باستان، درختان کوتوله ای را در ظروف به تصویر کشیده است. در چین تصاویر درختان مینیاتوری به شکل پرندگان و…

تعریف بن‌سای

بن‌سای چیست؟   بن‌سای در لغت در ترجمه ژاپنی آن به معنی ((درخت در گلدان))است. این هنر از باغبانان چین باستان گرفته شده است که بعد از آن توسط ژاپنی ها مکتب ذن بودیسم گسترش یافته است. هدف نهایی پرورش یک بن‌سایی ، نمایش یک طبیعت کامل در یک گلدان کوچک است. بن‌سای گیاهی نیست…